Politica confidentialitate

CE DATE PERSONALE PRELUCRAM SI IN CE SCOP
Pensiunea Villa Vank colecteaza date personale din categoriile

– date care permit comunicarea la distanta: email, telefon, cont facebook
– date care permit facturarea produselor sau serviciilor comandate – nume, adresa, CNP
– date de localizare care permit livrarea bunurilor – adresa

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE ESTE NECESAR SA CITITI SI SA ACCEPTATI ACESTE REGULI IN TOTALITATE. VIZITAREA IN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CA SUNTETI DE ACORD CU ACESTE REGULI.

Drepturile utilizatorilor Noi respectăm cu strictețe confidențialitatea datelor clienților și ne angajăm să nu transmitem datele personale ale clienților către terți și să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) și pentru informări comerciale. Nu încurajăm spam-ul, nu furnizăm adresa dumneavoastră de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice), nu comercializăm, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.  

I  – PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Pensiunea Villa Vank poate detine informatii despre dumneavoastra, pe care ni le-ati oferit (de exemplu printr-o cerere sau printr-un formular de inregistrare, contract, facture etc.). Aceste informatii pot include, printre altele, numele dvs., adresa, CNP, numere de telefon, informatii despre modul in care folositi serviciile si produsele noastre si orice alt fel de informatie in legatura cu modul in care utilizati produsele si serviciile noastre.

1. In ce fel poate utiliza Pensiunea Villa Vank aceste informatii personale? Informatiile despre dumneavoastra pot fi folosite de noi doar in scopuri asociate comercializarii serviciilor si produselor Pensiunea Villa Vank, cum ar fi:

1.1 procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastra;
1.2 oferirea de produse si/sau servicii catre dumneavoastra;
1.3 facturare;
1.4 solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor facute de dumneavoastra;
1.5 realizarea studiilor de piata si de produs, marketingul produselor si al serviciilor Pensiunea Villa Vank si ale distribuitorilor sai;
1.6 contactarea dumneavoastra (posta, email, .. ) in legatura cu oferte de produse si servicii ale Pensiunea Villa Vank care credem ca ar putea sa fie de interes pentru dumneavoastra (in cazul in care ati facut o cerere scrisa sau telephonic );
1.7 inregistrarea informatiilor despre dumneavoastra in vederea alocarii sau oferirii recompenselor, reducerilor si a altor beneficii, precum si pentru satisfacerea altor cereri sau cerinte pe care le aveti in legatura cu programele de recompensare a clientilor si alte programe similare;

II – NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

2.1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice Pensiunea Villa Vank, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este FURNIZAREA DE BUNURI SI SERVICII pentru facturare

2.2. Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare FACTURARII BUNURILOR SI SERVICIILOR COMANDATE. Refuzul dvs. determina emiterea facturilor in format incomplet sau imposibilitatea emiterii facturii /livrarii bunurilor comandate.

2.3. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: operator facturare si contabil.
Doriti sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Pensiunea Villa Vank.

2.4. Conform Legii nr. 677/2001 beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.

2.5. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Pensiunea Villa Vank. De asemenea va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra NU vor fi transferate in strainatate.

2.6. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

2.7. Observatie:
*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

III. – Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice

In conformitate cu  prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

AVÂND ÎN VEDERE:

DEFINIŢII TERMENI

 • “Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • “Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
 • “Împuternicit” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; acestia pot privi serviciile de transport (posta sau curier), servicii de prelucrare grafica, servicii de print, servicii de gazduire web, companii producatoare sau importatoare de anumite produse distribuite de operator
 • “Consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • “Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
 • “RGPD” înseamnă Regulamentul Uniunii Europene (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului; RGPD – Regulamentul General privind Prelucrarea Datelor.

PRINCIPII DE PRELUCRARE

2.1 Pensiunea Villa Vank ca operator de date si imputernicitii sai vor utiliza şi/ sau prelucra doar Datele cu Caracter Personal în modul – şi în măsura în care – acest lucru este necesar pentru prestarea serviciilor conform comenzilor sau Contractelor cu excepţia cazului în care se solicită (în scris) respectarea anumitor instrucţiuni conform legislaţiei aplicabilă. 

2.2. Pensiunea Villa Vank ca operator de date si imputernicitii sai nu poate să utilizeze, să exploateze sau să dezvăluie niciuna dintre datele personale pentru niciun alt scop sau pentru interesele sau beneficiile sale sau ale terţilor. Aceasta obligaţie acoperă transferul datelor cu caracter personal către orice ţară terţă sau orice altă organizaţie internaţională, cu excepţia cazului în care Pensiunea Villa Vank ca operator de date si imputernicitii sai are obligaţia de a realiza acest lucru în conformitate cu legislaţia internă sau a UE. În acest caz, Pensiunea Villa Vank va informa în scris beneficiarul cu privire la cerinţa legală, cu excepţia cazului în care legea interzice această notificare în baza interesului public.

2.3 Pensiunea Villa Vank ca operator de date si imputernicitii sai, va avea libertatea să îşi exercite dreptul de a selecta şi utiliza aceste mijloace după cum va considera necesar pentru a respecta prevederile comenzilor si contractelor si instrucţiunile (scrise) ale beneficiarului.

OBLIGAŢIILE OPERATORULUI DE DATE

4.1 Operatorul de date, respectiv Pensiunea Villa Vank este direct răspunzător pentru respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal furnizate/transmise de către beneficiar/client. În acest sens si el garantează că datele cu caracter personal furnizate/ transmise sunt :

 • prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată,
 • colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri,
 • adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar prin raportare la comenzile sau contractele incheiate cu beneficiarul,
 • exacte şi în cazul în care este necesar, să fie actualizate; va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere,
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

4.2 Operatorul de date va sprijini fără întârziere orice solicitări din partea beneficiarilor / subiecţilor de date în baza RGPD sau a legislaţiei naţionale, inclusiv orice solicitare de acces, rectificare, blocare sau ştergere.

DURATA

5.1 Obligaţiile asumate cu privire la Datele cu Caracter Personal sau orice alte obligaţii rămân în vigoare după livrarea comenzilor sau încetarea Contractelor

CONFIDENŢIALITATEA

6.1. Pensiunea Villa Vank va păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal furnizate si nu va divulga datele personale unor terţe părţi sau nu va face copii ale datelor cu caracter personal decât dacă această operaţiune este strict necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de client / beneficiar  în conformitate cu prezenta Directiva şi cu condiţia ca persoana căreia îi sunt divulgate datele să aibă cunoştinţă cu privire la caracterul confidenţial al datelor şi să fi acceptat păstrarea confidenţială a datelor cu caracter personal în conformitate cu obligatiile prezentate.

6.2. Obligaţia de confidenţialitate subzistă fără limitare de timp şi indiferent dacă s-a încheiat cooperarea între Părţi.

6.3. Operatorul de date trebuie să trateze informaţiile confidenţiale primite de la client / beneficiar ca fiind confidenţiale şi să nu utilizeze sau să dezvăluie ilegal informaţiile confidenţiale.

IV –  Politica de cookie-uri 

Website-ul Pensiunea Villa Vank folosește cookie-uri. Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Considerăm că este important să vă protejăm confidențialitatea și să fim deschiși asupra modului în care utilizăm datele dumneavoastră. Această înștiințare este pentru a vă menține informat și pentru a vă ajuta să vă bucurați de site-urile noastre. Prin acest text vă explicăm cum utilizăm cookie-urile. Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet cum ar fi: • Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc.) în coșul de cumpărături (și memorarea acestor opțiuni) – generând-se astfel flexibilitatea “coșului de cumpărături” (accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului “înainte” și “înapoi”) • Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori. • Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip, de pe alte site-uri, să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută; • Îmbunătățesc eficiența publicității online.  

Ce este un cookie? Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată tehnic; doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Exista 2 categorii mari de cookie-uri: • Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browser ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare). • Cookie-uri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viată prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘tir party cookies’ (cookie uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.  

Care sunt avantajele cookie-urilor? Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.  

Care este durata de viață a unui cookie? Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.  

Ce sunt cookie-urile plasate de terți? Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site? O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de: • Cookie-uri de performanță a site-ului • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor • Cookie-uri pentru geotargeting • Cookie-uri de înregistrare • Cookie-uri pentru publicitate • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate • Cookie-uri de performanță. Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Exemple: – setările volumului pentru video player – viteza de video streaming cu care este compatibil browserul  

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac. Atât timp cât nu sunteți înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă sunteți înregistrat putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității și prevederilor din Termeni și Condiții, Politica de confidențialitate precum și a prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.  

Cookie-uri pentru geotargeting Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când sunteți pe pagina noastră în limba română sau în altă limbă primiți aceeași reclamă.  

Cookie-uri pentru înregistrare Atunci când va înregistrați pe acest site, generam un cookie care ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care îl postați pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat “păstrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau calculatorul. 

Cookie-uri pentru publicitate Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă ați vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și cât timp a trecut de când ați văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim și pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri aparținând unei terțe părți, pentru o mai bună targetare a publicității, pentru a arăta de exemplu reclame despre vacanțe, dacă utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacanțe. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informații despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori.  

De asemenea, setăm cookie-uri anonime și prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a vă recunoaște ca vizitator al acelui site dacă ulterior veți vizita site-ul nostru, vă vom putea livra publicitatea bazată pe această informație.  

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate O mare parte din publicitatea pe care o găsiți pe acest site aparține terțelor părți. Unele dintre aceste părți folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeași reclamă. Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terțe părți pot fi folosite pentru a vă arăta publicitatea targetă și pe alte site-uri, bazând-se pe navigarea dvs pe acest site.  

Alte cookie-uri ale terțelor părți Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de acest site. De exemplu, când distribuiți un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe acest site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.  

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor? Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters. Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet ( ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături)  

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare. Exemple de întrebuințări importante ale cookieurilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont): – Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel. – Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă (Ex: afișarea rezultatelor căutărilor în limba Română). – Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search). – Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site. – Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator. – Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.  

Securitate și probleme legate de confidențialitate Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.  

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri: Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată). Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookieurilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.  

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies. Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele. Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji însă cu ajutorul cookieurilor: Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor. – Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces. – Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookieuri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare. – Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware. – Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. – Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserele. Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua masurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.  

Cum pot opri cookie-urile? Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online. Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău. Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.  

Cookie settings in Internet Explorer  
Cookie settings in Firefox  
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

Daca nu doriti ca noi sa colectam date statistice despre comportamentul dumneavoastra online si nu doriti fisierele definite in POLITICA DE PRELUCRARE DATE PERSONALE salvate sau stocate pe calculatorul dumneavoastra, exista mai multe feluri in care puteti controla asta. Puteti:
– sa setati browser-ul sa stearga cookie-urile atunci cand se inchide
– sa dezactivati cookie-urile si stocarea locala in browser folosind instructiunile aferente fiecarui browser:

MOZILLA FIREFOX
    Apasati “[Ctrl + Shift + Delete]”. Vi se va arata o lista cu fisierele pe care le puteti sterge. Apoi selectati “Cookies”, “Cache” si “Offline Website Data” apoi dati click pe butonul “Clear Now” pentru a sterge toate informatiile pe care le-am salvat pentru dumneavoastra.
    Selectati ‘Tools’ > ‘Options’ si apoi deschideti tab-ul ‘Privacy’ – puteti sa dati click pe “remove individual cookies” pentru a selecta daca acceptati sau blocati cookie-urile/stocare locala.
    In bara de adresa scrieti: ‘about:config’ (acceptati riscul de securitate). Folosind filtrele, cautati ‘dom.storage.enabled’ si schimbati valoarea din ‘true’ in ‘false’’.

CHROME
    Apasati tastele [Ctrl + Shift + Delete]. Veti vedea o lista. In sectiunea ’Privacy’ dati click pe ‘Clear browsing data…’ si apoi bifati ‘Delete cookies and other site data’. Apoi, selectati perioada de timp din meniul de drop-down pe care doriti sa efectuati stergerea si apoi dati click pe “Clear browsing data”
    Dati click pe simbolul cheitei si selectati ‘Options’ apoi tab-ul ‘Under the Hood’, selectati ‘Content Settings’, si alegeti ‘Block any sites from setting data’. Stocarea locala va fi dezactivata.

INTERNET EXPLORER
    Selectati ‘Tools’ > ‘Internet Options’ apoi dati click pe butonul ‘Delete…’ din tab-ul ‘General’. Bifati optiunea ‘Cookies’ bifati sau debifati optiunile suplimentare si apasati pe butonul ‘Delete’.
    Mergeti la ‘Tools’ > ‘Internet Options’ apoi deschideti tab-ul ‘Privacy’ – folositi slider-ul aferent pentru a bloca sau activa diverse tipuri de cookies/localstorage. Alternativ, printr-un click pe butonul ‘Advanced’ puteti aplica un control mai fin pentru cookies/localstorage.

OPERA
    Mergeti la ‘Tools’ din meniul principal, apoi la ‘Preferences’ (Sau folositi combinatia de da taste Alt+P). Selectati ‘Advanced’, apoi ‘Storage’, si apoi apasati pe butonul ‘Clear all’.
    Mergeti la ‘Tools’ din meniul principal, apoi la ‘Preferences’ (Sau folositi combinatia de da taste Alt+P). Selectati ‘Privacy‘ si apoi alegeti una din optiunile afisate.
    In bara de adresa scrieti: ‘opera:config’. Gasiti ‘localStorage’si setati ‘0’ (zero) in campurile “Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” si “Domain Quota For localStorage”.

Linkuri utile  

Dacă doriți să afli mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:  

Microsoft Cookies guide  

All About Cookies  

IAB România pune la dispoziție următorul site pentru a oferi mai multe informații privind confidențialitatea legată de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidențialitate, puteți accesa și următoarul link: http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.php Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre cookies, vă rugăm să ne scrieți pe email..